Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ιουλίου 4th, 2009

Σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα παρουσιάζεται για πρώτη φορά, μέσα από μια σειρά κλασικών παραδοσιακών κειμένων, ένας μοναδικός συνδυασμός εννοιών που αφορά την ίδια την ζωή σε όλες τις εκδηλώσεις της. Για πρώτη φορά συνδυάζονται η Αυτοπραγμάτωση της Ευγενούς Σοφίας από την πλευρά του Βουδισμού Μαχαγιάνα και η Αυτορύθμιση της ενεργειακής ισορροπίας που είναι και ο στόχος του Παραδοσιακού Κινέζικου Βελονισμού. Ο απώτατος στόχος αυτού του υπέρτατου ή ύψιστου (όπως θα διαπιστώσετε τελικά) συνδυασμού είναι η επίτευξη της Μεγάλης Κενότητας της Ευγενούς Σοφίας-Παραμάρθα-Αρυαζνάνα-Μαχασουνιάτα? που δεν είναι άλλη από αυτό καθαυτό το ζειν, ή Ζεν κατά την Ιαπωνική πίστη. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο Παραδοσιακός Κινέζικος Βελονισμός στηρίζεται κατά 100% στη διδασκαλία του Τάο όπου και προεξάρχει το κλασικό κείμενο του Λάο Τσε, το Τάο Τε Κινγκ.

Σε αυτή τη συλλογή έχουμε κι ένα βιβλίο του Μαξ Καλτενμάρκ με τίτλο “Ο Λάο Τσε και ο Ταοϊσμός” όπου ο Κάλτενμαρκ παραθέτει όλα περίπου τ’ αρχαία σχόλια των μεγάλων Ταοϊστών του απωτάτου παρελθόντος για το Τάο Τε Κινγκ. Λέγεται ότι ο Λάο Τσε κατά τα τέλη της ζωής του έφυγε προς τη Δύση κι είναι γνωστή η ιστορία με τον συνοριοφύλακα. Επίσης λέγεται, και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να το διαψεύσει, ότι ο Λάο Τσε είναι η προηγούμενη ενσάρκωση του Βούδα Γκωτάμα Σακυαμούνι, ο οποίος είναι ο τέταρτος από μία χιλιάδα Βούδας που θα εμφανισθούν σε αυτήν την Ευλογημένη Κάλπα η οποία γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται και Κάλπα των Σοφών. Ακρογωνιαίος λίθος της Βουδιστικής Διδασκαλίας είναι το Ντάρμα, q.v. σε όλα ανεξαιρέτως τα Βουδιστικά κείμενα-Σούτρες-της μεγάλης αυτής εδώ συλλογής.

Τα αρχαία κείμενα του Παραδοσιακού Κινέζικου Βελονισμού με κύριο άξονα το ΝΕΪ ΚΙΝΓΚ ΣΟ ΟΥΕΝΝ και το ΝΕΪ ΚΙΝΓΚ ΛΙΝΓΚ ΤΣΟΥ του Κίτρινου Αυτοκράτορα Χοάνγκ Τι, αλλά και άλλα όπως θα διαπιστώσετε κείμενα όπως π.χ. το ΝΑΝ ΚΙΝΓΚ του Πιένν Τσιουέν και το ΜΑΪ ΚΙΝΓΚ του Γουάνγκ Σου Χο η περίφημη Κινέζικη Σφυγμολογία κ.ά. εμπεριέχουν την αρχαία ιατρική και θεραπευτική σοφία των Μεγάλων Ταοϊστών Διδασκάλων της Κίνας όπως ο Λάο Τσε, ο Τσουάνγκ Τσε, ο Χοάνγκ Τι, ο Λιέ Τσε κ.ά. Από την συνάντηση του Βουδισμού Μαχαγιάνα και του Τάο ξεπήδησε το Τσ’αν κινέζικα και ιαπωνικά Ζεν, όπου χάρη κυρίως στους Σαμουράϊ ρίζωσε, άνθησε κι έδωσε τους, τόσο πολύτιμους γιά την ανθρωπότητα, καρπούς του Βουδισμού Ζεν, παρακάμπτωντας τελείως τη διττότητα του νου του κοσμικού ανθρώπου και φθάνοντας άμεσα στον Εναδισμό. Στην ιστοσελίδα μας σας δίνουμε ολόκληρη την Λανκαβατάρα Σούτρα Lankavatara Sutra η οποία παγκοσμίως θεωρείται κι είναι πράγματι η Βίβλος του Ζεν? όπου και θα δείτε ν’ αναπτύσσονται διεξοδικά και ν’ απορρίπτονται οριστικά όλα τα θέματα της διττότητας και της χωριστικοτητας, της παροδικότητας, του ενός και του άλλου-το ένα και το άλλο, εναδισμός και διττότητα, αμφότερα και μη αμφότερα, της ύπαρξης και της μη ύπαρξης, του όντος και του μη όντος-ον και μη ον, της αιωνιότητας και της μη αιωνιότητας, νιρβάνας και σαμσάρας καθώς και των τριών δηλητηρίων-απληστία, μίσος και φαντασίωση καθώς επίσης και πλείστα όσα άλλα θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την ανθρωπότητα από τα βάθη του χρόνου μέχρι και σήμερα.

Έτσι λοιπόν, από τις πολυάριθμες σελίδες αυτού εδώ του ιστότοπου θα δείτε να παρελαύνουν αρκετές Σούτρες του Βουδισμού Μαχαγιάνα είτε ολόκληρες όπως η Tathagatagarba Sutra Ταθαγκαταγκάρμπα Σούτρα, η Anunatva Apurnatva Nirdesa Sutra Ανουνάτβα Απουρνάτβα Νιρντέσα Σούτρα, η Angulimaliya Sutra Ανγκουλιμαλίγια Σούτρα, η Srimala Sutra Σριμάλα Σούτρα, κ. ά. μεταξύ των οποίων κι ωρισμένες εκτεταμένες-Βαϊπούλυϊα Σούτρες, όπως η προαναφερθείσα Λανκαβατάρα Σούτρα, η Σούτρα των Δέκα Σταδίων των Βοδισάττβας-Dasabhumika Sutra, είτε σε αποσπάσματα-Βαζρακεντίκα Σούτρα, και πάρα πολλές άλλες Σούτρες της Πραζναπαραμίτα? είτε σε κεφάλαια-Μαχαπαρινιρβάνα Σούτρα 12ο και 18ο κεφάλαιο, Βιμαλακίρτι Νιρντέσα Σούτρα 5ο κεφάλαιο, Σούτρα του Λωτού 5ο κεφάλαιο.

Σε όλες αυτές τις Μαχαγιάνα Σούτρες, βλέπουμε τον Βούδα Σακυαμούνι να συζητάει σε μορφή διαλόγου με τους δέκα μεγάλους μαθητές-ακροατές του-τους σραβάκας. Δηλαδή με τον Σουμπούτι, τον Σαριπούτρα, τον Πούρνα το γιό του Μαιτραγιάνι, τον Σουβικρανταβικραμίν, τον Ουπάλι, τον Μαουντγκαλυαγιάνα, τον Μαχακασυάπα, τον Μαχακατυαγιάνα, τον Ανιρούντα, τον Ραχούλα, τον Ανάντα, κ. ά., καθώς επίσης και με διαφόρους βοδισάττβας όπως ο Αβαλοκιτεσβάρα Avalokitesvara, ο Μαντζουσρί Manjusri, ο Μαιτρεγιά Maitreya, ο Σαμαντανταμπάντα Samantabhadra, ο Βαζραγκάρμπα Vajragarbha, ο Βιμουκτιχάντρα Vimukticandra, αλλά και με βοδισάττβα-μαχασάττβας όπως ο Μαχαμάτι Mahamati, στην Λανκαβατάρα Σούτρα, η βασίλισσα Σριμάλα Srimala, στην ομώνυμη Σούτρα-Ο Λιονταρίσιος Βρυχηθμός της Βασίλισσας Σριμάλα, κ. ά.

Συζητάει ακόμη με θεούς και θεότητες του Ινδουϊστικού Πανθέου αλλά και με αιρετικούς οπαδούς άλλων δογμάτων. Τέλος συζητάει ακόμη και με τον ίδιο τον μάρα mara-τον διάβολο. Και μέσα από αυτές τις συζητήσεις που αφορούν την καθημερινότητα και την πολυπλοκότητα της ζωής των ανθρώπων ο Βούδας παρουσιάζει την Οδό-την Ατραπό που οδηγεί τον άνθρωπο στην πλήρη και τέλεια απελευθέρωση από κάθε είδους δεσμά.

 

Συγκεντρωμένες, για πρώτη φορά, σ’ έναν τόμο με το γενικό τίτλο ¨Σούτρες γιά την Ταθαγκαταγκάρμπα“, θα βρει κανείς εδώ όλες τις Σούτρες που αναφέρονται στην Ταθαγκαταγκάρμπα. Ακόμη μπορεί κανείς να βρεί εκτεταμένες αναφορές και πληροφορίες γιά τα Μάντραμς και τα Νταράνις σε ειδικά κεφάλαια τόσο στην Πραζναπαραμίτα όσο και στην Λανκαβατάρα Σούτρα.

Τέλος εδώ υπάρχει επίσης και η πιό γνωστή σάστρα σε όλο το σύμπαν ή τον κόσμο σάχα, δηλ. τον κόσμο του Βούδα Σακυαμούνι, που είναι η περίφημη Αφύπνιση της Πίστης στη Μαχαγιάνα ή σύμφωνα με μιά άλλη άποψη η Αφύπνιση της Πίστης στο Βουδισμό Μαχαγιάνα του φημισμένου ιερογράφου της αρχαιότητας του μεγάλου Ασβαγκόσα. Σε αυτό το έργο συστηματοποιείται η Λανκαβατάρα Σούτρα και γενικότερα όλος ο Βουδισμός Μαχαγιάνα. Σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης κι ένα κείμενο αναθηματικής στήλης που αφορά την ιστορία σχετικά με τη ζωή της Κουάν-γιν, Kuan-yin.

Στην Λανκαβατάρα Σούτρα θα βρείτε κι ένα εκτεταμένο Ερμηνευτικό Λεξιλόγιο (108 σελ.) που θα βοηθείσει πολύ την κατανόησή σας. Και γιά πρώτη φορά παρουσιάζεται εδώ σε ξεχωριστό τόμο ένα διπλά διασταυρούμενο Ευρετήριο Λανκαβατάρας που καταλαμβάνει διακόσιες πέντε σελίδες.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως όσα κι αν γραφτούν γιά τις ύψιστες αυτές σωτηριολογικές διδασκαλίες γιά τη φώτιση είναι μάλλον αδύνατον να καλυφθεί το όλο αυτό ζήτημα, πόσο περισσότερο λοιπόν με τα λίγα αυτά λόγια-κλειδιά του γενικού αυτού εισαγωγικού σημειώματος. Eπειδή έχω κατ’ επανάληψη ερωτηθεί γιά κάποια ουσιαστική Εισαγωγή στον Βουδισμό, θέλω να τονίσω εδώ ότι διαβάζοντας κανείς την Εισαγωγή του Δρ. Έντουαρντ Κόντζε στην Πραζναπαραμίτα καθώς επίσης και την Εισαγωγή της Λανκαβατάρα Σούτρας από τον Ιάπωνα Καθηγητή Ντ. Τ. Σουζούκι είναι κανείς σε πρώτη φάση αρκετά καλά καλυμμένος όσον αφορά τις απαραίτητες γνώσεις που θα διευκολ?νουν την περαιτέρω κατανόησή του. Να λοιπόν μιά καινούργια αρχή σε αυτόν τον υπέροχο, πράγματι, κόσμο της αλήθειας του Παγκόσμια Τιμημένου. Ας ευχηθούμε ολόψυχα να έχουμε καλό ταξίδι και να φθάσουμε με ασφάλεια στην ανουττάρα-σαμυάκ-σαμπόντι δηλαδή την υπέρτατη τέλεια φώτιση.

Πάντα στη διάθεσή σας,
ΦΙΛΗΜΩΝ Π. ΡΩΣΣΗΣ
Νέα Σμύρνη, Ιούνιος 2009